Jogi nyilatkozat

A www.uszodadoktor.hu honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságára, teljességére az uszodadoktor.hu, mint tulajdonos nem ad garanciát, bár mindent megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosságát ellenőrizze.

Az uszodadoktor.hu weboldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre. Az uszodadoktor.hu weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak.

Tilos a weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben az uszodadoktor.hu előzetes írásos engedélye nélkül. Nem kereskedelmi célú használat esetén is szükséges feltüntetni a forrásmegjelölést, lehetőség szerint működő linkel (www.uszodadoktor.hu).

Az uszodadoktor.hu fenntartja magának a honlapon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Az uszodadoktor.hu nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, bár törekszik rá, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.

Az uszodadoktor.hu kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (pl. név, lakcím, e-mail cím) amennyiben Ön megadta azokat. A tulajdonos kizárólag az adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására. A tulajdonosnak nem áll szándékában bármilyen személyes információ begyűjtése tizennegyedik életévét még be nem töltött személytől. Figyelemmel arra, hogy a gyermekek - vagy más személyek - által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről, illetve saját maguk alkalmazzák a számítógépes programok által biztosított hozzáférési korlátozásokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait - elsősorban e-mail címét - rendelkezésünkre bocsátotta, úgy kapcsolatba léphetünk Önnel.

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben az „Elérhetőség” oldalon megadott e-mail címen keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását.

A www.uszodadoktor.hu honlapunkon előforduló linkekhez tartozó más honlapok tartalmáért, továbbá a más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért az uszodadoktor.hu nem felelős.

Az uszodadoktor.hu, mint a www.uszodadoktor.hu weboldal tulajdonosa, megtesz minden, a jóhiszemű üzletvitel során elvárható intézkedést, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje.

A cookie-k (file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén) segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép, a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére.

Szeretnénk weboldalunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes lapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Ezt a Google Analytics szoftverrel tesszük.

Weboldalunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, számítógépe operációs rendszerét. Ezen információk nem személyes adatok.

A www.uszodadoktor.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldalon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a www.uszodadoktor.hu tulajdonosa felelősséget nem vállal. A www.uszodadoktor.hu weboldalon nyújtott tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a Kaposvári Városi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Uszodadoktor.hu